Inloggen

Netwerk Professionals Kinderopvang

Met de schaalvergroting en professionalisering van de kinderopvangorganisaties ontstaat steeds meer behoefte aan netwerken voor gespecialiseerde functies, zoals controllers, managers bedrijfsvoering, facilitair managers en managers marketing. Met name voor deze praktijkgerichte doelgroep zijn er op landelijk niveau weinig gelegenheden voor ontmoeting en discussie. Die gelegenheid is er nu echter inmiddels wel.

Op initiatief van AYIT Consultancy is in maart 2004 het Netwerk Professionals  Kinderopvang (NPKOV) opgericht. Aan dit netwerk nemen ca. 100 kinderopvangorganisaties deel. De deelnemers zijn verdeeld over drie kringen van ongeveer 12-15 controllers, één kring voor facilitair managers (Kring FM) en één kring voor staffunctionarissen marketing (Kring MK). Elk van deze kringen komt 3-4 x per jaar bij elkaar in kringbijeenkomsten. Daarnaast is er een levendige uitwisseling van informatie via email. Voor de controllers is er bovendien één maal per jaar een landelijke bijeenkomst.

Doel van het netwerk is professionals in de kinderopvang een platform te bieden voor de uitwisseling van inzichten en ervaringen op het brede terrein van de bedrijfsvoering.

Het Netwerk Professionals Kinderopvang wordt gecoördineerd door:

Tony Weggemans, AYIT Consultancy,
Stationsstraat 32, 5038 ED Tilburg
Tel. 013 – 4678406
Email: weggemans@ayit.nl,
www.ayit.nl

Indien U meer wilt weten over mogelijkheden tot deelname aan dit netwerk, dan kunt u op dit adres nadere informatie verkrijgen. 

disclaimer